Go directly to content

To make your visit to our website even easier and more personal we use cookies (and comparable techniques). With this cookies we and third parties are able to collect information about you and your internet behaviour on our website (and possibly outside of our website). With this information we and third parties are able to adapt content to your interests and profile. In addition, cookies allow us to share information through social media. You can read more about our cookie policy on this page.

  • Home
  • Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Verklaring

Stichting Marketing Groningen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Groningen.nl.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Stichting Marketing Groningen is beschikbaar via de link https://www.groningen.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Groningen.nl van Stichting Marketing Groningen voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Stichting Marketing Groningen .
Functie: Directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 23-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via portal@marketinggroningen.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman

Het toegankelijkheidslabel van Groningen.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.