Ga direct naar inhoud

Registratie van geboorte, overlijden, huwelijk of scheiding

Lu  2322 U A  E »Μ£¼

Een geboorte registreren

Je moet de geboorte van een kind binnen drie dagen aan de gemeente doorgeven. Je kunt dat online doen of een afspraak maken.

Het registreren van een overlijden

De gemeente moet ook op de hoogte worden gesteld wanneer iemand in Groningen is overleden. Dit wordt gewoonlijk vaak gedaan door de begrafenisondernemer, maar als familielid kan je dat ook zelf doen.

Een huwelijk of geregistreerd partnerschap

Wanneer je gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, moet je dit aan de gemeente melden.

Echtscheiding registreren

Als je gaat scheiden, moet je dat binnen 6 maanden melden aan de gemeente waar je huwelijk is geregistreerd.