Navigatie overslaan

Om jouw bezoek aan onze website nóg makkelijker en persoonlijker te maken zetten we cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) in. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen informatie over jou verzamelen en jouw internetgedrag binnen (en mogelijk ook buiten) onze website volgen. Met deze informatie passen wij en derde partijen content aan jouw interesses en profiel aan. Daarnaast is het dankzij cookies mogelijk informatie te delen via social media. Lees meer over ons cookiebeleid.

Groningen, 3 juli 2024

Groningen werkt aan het verbinden, versterken en ontwikkelen van campussen in Stad en Ommeland. Er is een concreet masterplan opgeleverd door overheden, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Campus Groningen start deze maand met het Nij Begun Campussupportteam om de campusontwikkelingen te ondersteunen en op te schalen.

Nij Begun Campussupportteam

De start van het Nij Begun Campussupportteam vanuit Campus Groningen is een van de eerste stappen in het uitwerken van het Masterplan Campussen. Het doel van het Masterplan Campussen is om een stevige basis te leggen voor de regionale economische groei: (door)ontwikkeling en versterking van het kennis- en innovatie ecosysteem in de provincie Groningen en Noord-Drenthe. Ineke Yska wordt de nieuwe manager van het Campussupportteam. Onder haar coördinatie wordt met het nieuwe campussupportteam een basis gelegd voor een toekomst waarin campuslocaties samenwerken aan maatschappelijke transities op het gebied van gezondheid, energie en digitalisering.

De aanstelling van Ineke Yska als manager van het Campussupportteam is een belangrijke stap in de realisatie van het Masterplan Campussen. Yska, voorheen werkzaam bij het Alfa College als directeur Innovatie & Strategie, brengt waardevolle ervaring mee. Haar rol zal bestaan uit het opzetten van een team op basis van de behoeftes van de campuslocaties. Bovendien zal Yska samen met de campuspartners verdere invulling geven aan het masterplan.

Ineke Yska: “Mijn eerste focus zal liggen op het ophalen van de behoeften bij de campuslocaties in de regio. Zo kunnen we samen bouwen aan een sterke regionale supportorganisatie om onze regionale innovatiekracht te versterken.”

Over Masterplan Campussen

Het Masterplan Campussen heeft als doel om de regionale economie en brede welvaart te stimuleren. Rijk en regio hebben gezamenlijk het masterplan opgesteld, met als doel te komen tot een sterk, samenhangend kennis- en innovatie-ecosysteem, waarin onderwijs, overheden en bedrijfsleven samenwerken op sterke regionale economische thema’s als energie, gezondheid en digitalisering. We maken daarbij ook gebruik van de kennis en kunde die hierover nu al beschikbaar is bij Campus Groningen en de kennisinstellingen.

Edward van der Meer, directeur Campus Groningen: “Door samenwerking, kennisdelen en het inrichten van een regionaal campussupportteam door Ineke Yska, kunnen we het innovatie-ecosysteem versterken. Regionale samenwerking biedt een optimale omgeving voor open innovatie. Door de krachten te bundelen, versterken we het noordelijke economische profiel en dragen we bij aan een hoogwaardige leefomgeving, nu en in de toekomst.”

Nij Begun

Het Masterplan Campussen is onderdeel van Nij Begun. Deelnemende partijen aan het masterplan zijn de Groningse en Noord-Drentse overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Jakob Klompien, kwartiermaker van de economische agenda Nij Begun, ziet een belangrijke rol voor campussen in de regio: ‘Door deze campuslocaties te versterken werken we toe naar een toekomst waarin deze campussen centrale plekken zijn waar bedrijven en kennisinstellingen samenkomen voor innovaties, kennisontwikkeling, en het realiseren van gezamenlijke faciliteiten en werkplaatsen. Zo stimuleren deze locaties de brede welvaart van Groningen.’Mas­ter­plan Campussen

Het Masterplan Campussen richt zich op de ontwikkeling en versterking van het kennis- en innovatie-ecosysteem in de Metropoolregio Groningen. Dit plan is essentieel voor een duurzame regionale groei en het versterken van sectoren zoals energie, gezondheid en digitalisering. Centraal staan de campuslocaties, die fungeren als belangrijke hubs voor samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven. Het doel is om een toekomstbestendige regio te creëren die aantrekkelijk is voor wonen, werken, leren en ondernemen. Het Masterplan sluit aan bij de regionale en nationale ambities en biedt een kader voor langjarige investeringen en ontwikkeling van kennisinfrastructuur​.